У Кролевецькому агролісгоспі діє електронний облік деревини

unnamed  На виконання доручення Уряду про запровадження електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів України з 1 лютого 2020 року ДП «Кролевецький агролісгосп» запровадив ЕОД.

Електронний облік деревини – це система фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на всіх етапах лісозаготівельних робіт із занесенням та передачею інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для подальшого використання в бухгалтерському та управлінському обліку.

Основними завданнями електронного обліку лісопродукції є:

– своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції;

– одержання даних про залишки лісопродукції;

– контроль за зберіганням і використанням лісопродукції;

– облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;

– контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;

– попередження нестач, крадіжок і незаконного витрачання лісопродукції.

   Однією з важливих умов організації електронного обліку лісопродукції є своєчасне, якісне і достовірне складання первинної документації із заготівлі, зберігання, реалізації і використання на власні потреби лісопродукції на всіх стадіях виробництва і місцях зберігання. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції.

   Первинні документи складаються за допомогою кишенькового персонального комп’ютера – КПК та роздруковуються на мобільному принтері, а інформація з усіма необхідними реквізитами передається засобами телекомунікацій до бухгалтерії підприємства, виробничого відділу та інших структур підрозділів.

   Процес електронного обліку деревини цілковито ґрунтується на електронному документообігу. Його основу складає програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати етапи руху деревини, де вся облікова інформація передається в електронному вигляді. Важливим результатом роботи системи є значне скорочення паперового документообігу та різних видів звітності між виробничими підрозділами підприємства, а також зменшення тіньового обігу незаконно добутої деревини.

  Система електронного обліку деревини дає можливість переглянути повністю ланцюг руху заготовленої деревини від місця її заготівлі до кінцевого споживача. Таким чином, за допомогою реєстру походження деревини по нумерації бирки, якою маркується деревина, можна встановити легальність її заготівлі, а саме: місце та час, назву бригади, що здійснювала заготівлю, повну характеристику маркованої продукції.

  На сьогодні саме єдина державна система електронного обліку є єдиним інструментом, який дозволяє державі відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до реалізації в межах України і тим самим унеможливлюється обіг деревини невідомого (сумнівного) походження.

   Окрім вищенаведеного єдина державна система електронного обліку має значний і внутрішній ефект для підприємства, яке безпосередньо здійснює електронний облік деревини, який полягає у автоматизації обліку та підвищенні якості управлінських рішень.

   Зокрема, наказом Державного агентства лісових ресурсів від 27.06.2012 № 202 було затверджено Тимчасову інструкцію з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах. Інструкція визначила порядок обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із застосуванням електронних засобів маркування та обліку деревини на підприємствах Держлісагентства України. Таким чином, введення в дію положень інструкції означає інтеграцію системи електронного обліку до бухгалтерського і управлінського обліків.

    Отже, тепер усі етапи утворення деревини і проходження її по технологічному ланцюгу, зокрема, там де передбачається здійснення обліку, супроводжуються автоматизацією процесів його проведення.

   Одним із останніх нормативних документів, які стосуються електронного обліку деревини став спільний наказ Мінінфраструктури та Мінагрополітики «Про затвердження спеціалізованої форми товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН – ліс)» від 29 листопада 2013 р. № 961/707. Його поява, яка запровадила нову форму накладної була викликана необхідністю реалізації можливостей автоматизації процесів відпуску деревини споживачеві на верхньому чи нижньому складах і друку цього документу.

Головними ознаками при транспортуванні незаконно заготовленого лісу є:

1.Відсутність бирок (маркування) на деревині;

2.Бирки пошкоджені (можливо використовуються не вперше);

3. Відсутність належним чином оформлення документів на право відпуску лісопродукції.

На кишеньковому комп’ютері чи смартфоні в системі електронного обліку деревини повинна бути сформована товаротранспортна накладна (ТТН) на відпуск чи перевезення лісопродукції та видрукувана на термопапері.

4.Невідповідність терміну дати вивезення лісопродукції;

5. Невідповідність сортиментів що перевозиться і тих на які оформлені документи.

6. Вивезення деревини в хлистах або півхлистах.