Виробничо-фінансова діяльність підприємства за І квартал 2018 року

Заготовлено деревини всього — 8479,0  куб.м.,

з неї ліквідної деревини – 7614 куб.м.

Перероблено деревини у власних цехах —  2184,1 куб.м.,

Вироблено продукції в цеху переробки, всього — 1001 куб. м.,  що становить від плану  103,3% в т. ч.:

пиломатеріалу    —  1001,0 куб. м.

Випуск товарної продукції, всього  — 8615  тис. грн.,  що становить від плану 112 %.

Реалізація товарної продукції без ПДВ – 6162,5 тис. грн., що складає від плану 105,8%.

В тому числі реалізація на експорт  1898,6  тис. грн., при плані  1840,0  тис. грн.

Середньомісячна з/плата 1 працівника склала  5945,0  грн.

Виробіток товарної продукції на одного працюючого   85750,0  грн.

Сплачено податків та зборів до бюджетів та фондів, всього  2054,7 тис   грн., в тому числі:

ПДВ – 494,1 тис. грн.,

прибутковий  — 318,1  тис. грн.,

лісовий збір – 762,8  тис. грн.,

податок з прибутку – 47,7  тис. грн.,

єдиний соціальний внесок — 393,8 тис. грн.

військовий збір – 27 тис. грн.

Інші – 11,2 тис грн.